Zrušiť
Späť na Často kladené otázky

Ako možno docieliť maximálnu ochrany natretého povrchu?

Maximálna ochrana bude docielená iba v prípade úplného dodržania technologického postupu a použitia vhodne upraveného a dostatočne prírodne vyzretého dreva. Pre predĺženie životnosti náteru sa odporúča použiť impregnačný náter v kombinácii s maximálnym doporučeným počtom náterov podľa výrobcu.